นโยบายการคืนสินค้าและคืนเงิน

ปรับปรุงล่าสุด 19/07/2565

นโยบายการคืนเงิน

กรณีลูกค้าโอนเงินเกินหรือมีความต้องการยกเลิกสินค้า

สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่  Mail : payment@permacorporation.com 

โดยแจ้งเลขที่ POB และ สลิปที่โอนเข้ามา พร้อมกับเลขที่บัญชี ที่ต้องการให้คืนเงิน

 

ระบบจะทำคืน

- ประเภทโอน จะคืนภายใน 14 วัน 

- ประเทภบัตรเครดิต จะคืนภายใน 30 วัน คืนเป็นเครดิตเข้าบัตรเดิม


หมายเหตุ : ระบบ BentoPayment จะมีค่าธรรมเนียมการโอนคืน เป็นจำนวนเงิน 50 บาทต่อรายการ