ບົດຄວາມທັງໝົດ

ປັບປຸງລ່າສຸດ 18/05/2021
กว่าจะเป็น PERMA

กว่าจะเป็น PERMA

PERMA Corporations มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีผสมนาโนซิงค์ออกไซด์ ลงไปในเส้นใย ซึ่งจะผลิตภัณฑ์ของ PERMA มีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้อย่างถาวร และยังสามารถซักทำความสะอาดได้บ่อยครั้งอีกด้วย เพื่อนำไปตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ต่างๆ ต่อไป

กว่าจะได้ ผลิตผลที่มีคุณภาพ เราอยากให้คุณได้รู้จักกับขบวนการผลิตที่ค่อนข้าง มีระยะเวลาที่นานกว่าขบวนการผลิตเส้นใยทั่วไป เนื่องจากเส้นใยที่ทอสำเร็จ และนำมาเคลือบสารนาโนซิงค์ออกไซด์ทีหลัง มีความเสี่ยงที่สารหลุดลอกและคุณค่าของผลิตภัณฑ์จะลดลงตามจำนวนที่ซัก

#perma

#กว่าจะเป็นperma