Latest Update 27/06/2022

PERMA ADULT MASK

PERMA MASK นวัตกรรมใหม่ ปลอดภัยมากขึ้น ใช้ผ้านวัตกรรม ทำให้ยับยั้งกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้ถึง 99.9% ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก กระชับเข้ากับรูปหน้า อ่อนโยนต่อผิวหน้า